Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

E4 Ljungby-Toftanäs

Olycksdrabbad väg byggs om till motorväg med linjeavvattning
E4 mellan Helsingborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste vägar. Motorväg täcker hela distansen med undantag av en sträcka på 32 km förbi Ljungby i södra Sverige. Denna olycksdrabbade etapp ska nu åtgärdas. Målet är att förbättra vägens standard och öka framkomligheten, främst för den tunga trafiken men också för resenärer, näringsliv, pendlare och turister.

Många meter nylaggd väg behöver många meter avvattning. Därför har danska entreprenören Barslund bett ACO Nordic om hjälp. Trafikverket har beställt 7488 m ACO Monoblock RD 150 till projektet. Av dessa har vi hittintills levererat 4032 m.

”På grund av det nära samarbetet och den goda dialog vi har haft med entreprenören, har vi kunnat ta fram en ännu mer prisvärd projektlösning än det initiala lösningsföreslaget”, säger Regionansvarig säljare David Talon.

Under 4 år ska inte bara motorväg byggas. Flera trafikplatser ska byggs om, en ny rastplats samt omfattande vattenskyddsåtgärder vid en vattentäkt byggs. Korsande och angränsande vägar byggs om. Bullerskydd, viltstängsel och nya viltpassager adderas till sträckan. Allt ska vara klart 2022.Information:

Projekt: E4 Ljungby–Toftanäs
Plats: Ljungby–Toftanäs
Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggherre: Trafikverket 
Entreprenör: Barslund A/S
Konsult: WSP Sverige

Våra produkter:
ACO Monoblock RD 150: 7488 m

Status: pågående
 

Picture gallery