Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Framtidens Selma kvarter D, Göteborg

Torg, park och natur i förvandling
Hösten 2017 påbörjades projektet Selma Stad, vilket är den största förändringen i området sedan byggnationen av Selma Lagerlöfs torg i början av sjuttiotalet. Planen är att allt ska stå färdigt våren 2023. Projektet innefattar kvarteren runt torget, längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa. Ett glest centrum ska förvandlas till en tät stadsmiljö där gatan står i fokus. Här ska byggas över 1000 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus, torg och parkstråk. Stadsdelen på Norra Hisingen ska bli en grönskande och välkomnande miljö, trygg och full med framtidstro och liv.

Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt i flera etapper där ACO Nordic är föreskrivna i samband med byggnationen av kvarter D. Vi levererar fett- och oljeavskiljare med tömningsrör och larm, pumpstationer och dagvattenkassetter. ACO Service hjälper till med eftermontering av tömningsrör i flera fettavskiljare på plats.

 

Information:

Projekt: Framtidens Selma kvarter D
Plats: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Byggherre: GöteborgsLokaler
Entreprenör: Göteborg Mark och Betong
Konsult: Atkins

Våra produkter:
ACO Oleopass C 8/80–1200
ACO Lipumax C 20/2000
ACO Lipumax P-B 8,5/850
ACO Procurat T5–1: 2 st
ACO Procurat T5–2
ACO Prowell C 160/200
ACO Prowell C 160/400
ACO Prowell P 160/160
ACO Box Concept Pump 8
ACO Powerlift C duo 1500 (pump: KL-AT-M400/4/80D-Ex)
ACO Powerlift C duo 1500 (pump: KL-AT-M200/4/80)
ACO Stormbrixx HD: 74 kbm

Status: pågående
 

 

Picture gallery