Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kallhälls centrum, Stockholm

Ett modernare centrum för fler
I Järfälla kommun ligger Kallhäll. Sedan Kallhälls centrum växte fram på 60-talet har det blivit slitet och utdaterat. Därför påbörjades 2016 en modernisering av området. Syftet är att skapa ett tryggare, ljusare och en mer tillgänglighetsanpassad miljö. Det nyrenoverade och upprustade torget som fått namnet Gjutartorget har även ny plattsättning, magnolia- och körsbärsträd samt ny belysning. Här finns ett konstverk av Birgitta Muhr som även fungerar som en bänk och en fontän som har formen av en skål.

Marknivåerna på torgytan har planats ut. Linjeavvattning kombineras med ledstråk för synskadade. Innovationen togs fram speciellt för projektet och Kallhälls centrum är först i Norden med att använda denna avvattningsteknik.Information:

Projekt: Kallhälls centrum
Plats: Kallhäll, Stockholm
Entreprenadform: Styrd utförandeentreprenad

Byggherre: Järfälla kommun
Entreprenör: Mark & Trädgårdsbyggarna
Konsult: Nacka Markkonsult
Landskapsarkitekt: Landskapslaget

Våra produkter:
ACO Multiline V 300 G: 50 m
ACO Multiline V 300 G + ACO Blind lead: 150 m
ACO Blind lead: 460 m

Status: färdig 2018


 

Picture gallery