Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Riddarholmen, Stockholm

Undvik tungmetaller i dricksvattnet
Stockholms Fastighetsverk vill göra om dagvattenhanteringen på Riddarholmen. Många av de vackra historiska byggnaderna på ön har hustak i koppar. Dessa släpper ut höga halter tungmetaller som sedan via dagvattnet transporteras ut i Riddarfjärden i Mälaren när det regnar. Det är också härifrån två miljoner svenskar får sitt dricksvatten.

Det är nu ACO Nordic kommer in i bilden. För att rena vattnet och klara av de höga miljökrav som man vill uppnå behöver tungmetallavskiljare installeras. Detta är första gången vi installerar denna avskiljartyp. Området delas in i flera etapper. Här läggs inte bara tungmetallavskiljare utan även fett- och oljeavskiljare samt avvattningsrännor med galler.

En uppföljning görs tillsammans med Statens Fastighetsverk. För att undersöka vattenkvaliteten tas prover. Vi vill säkerställa att våra produkter fungerar som de ska och Statens Fastighetsverk vill ta reda på om de ska göra ytterligare beställningar.Information:

Projekt: Riddarholmen
Plats: Riddarholmen, Stockholm
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Byggherre: Statens Fastighetsverk
Entreprenör: Peab anläggning och Frijo
Konsult: Stockholm VVS-kompetens

Våra produkter: Dubbelkolla produkter o antal
ACO Multiline V 100 S: 14 m
ACO Slitsgaller C 250 S: 14,5 m
ACO Oleopass C 6/60–1200: 4 st
ACO Oleopator C 6/1200
ACO Protight: 5 st
ACO HMS 7,5/300: 5 st
ACO Prowell 300 special: 4 st
ACO Prowell 160
ACO Procurat T5–3: 5 st
ACO Lipumax C 4/400
ACO Citytop 600 D400: 5 st

Status: pågående
 

 

Picture gallery