Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sånghusvallen, Ås

10-årsregn är inget problem
Några kilometer från centrala Östersund ligger tätorten Ås. I denna natursköna miljö som har fjäll och den berömda Storsjön med Storsjöodjuret som närmaste granne, etableras ett område med namnet Sånghusvallen. Det är nu i den fjärde etappen av byggnationen som omfattar bostäder och förskola som ACO Nordic blir involverade.

En hållbar dagvattenlösning efterfrågas som löser dagens problem. Täta jordar i kombination med underliggande berg ger en snabb avrinning av ytvatten då marken har låg absorption. Ledningsnätet nedströmt är underdimensionerat och höga flöden till recipient skapar uppgrumling och ökad risk för utsläpp av tungmetaller i vattnet. Storsjön som är recipienten täcker ett stort område och är också vattentäkt till Östersund och Krokoms kommun. Närheten till berg omöjliggör djup förläggning av ett dagvattenmagasin.

Vårt förslag går ut på att bygga ett magasin på 500 kbm dagvattenkassetter som klarar av att ta hand om 10-årsregn från området. Ett lugnt och fint flöde från magasinet minimerar risken för översvämningar nedströms och att föroreningar flyter ut i sjön. På grund av berg i omgivningarna byggs magasinet inte på höjden. Flexibiliteten med den valda lösningen med ACO Stormbrixx möjliggör att ett utbrett magasin kan byggas istället. Nu kan även marken ovanför byggnationen användas då den tål belastning från tung trafik. 


Information:

Projekt: Sånghusvallen
Plats: Ås, Krokoms kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggherre: Krokom kommun
Entreprenör: HP Mark
Konsult: Arctan

Våra produkter:
ACO Stormbrixx HD: 500 kbm 

Status: pågående

 

 

Picture gallery