Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Södra kajen i Södra Värtan, Stockholm

 

En hållbar entré mot havet
Stockholm växer så det knakar. Från sjösidan utvecklas Värtahamnen och Södra Värtan till huvudstadens nya entré. Södra Värtan ska bli hem för 5000 personer och arbetsplats för lika många. Det kommer finnas 26 förskoleavdelningar, 125000 kvm lokaler, 600 m kajpromenad, 10000 kvm parker och torg. Här samsas bostäder, kontor, parker och hamn med butiker och restauranger längs med kajerna. Södra Värtan är en del av ett hållbarhetsprofilerat stadsutvecklingsområde och ska byggas energieffektivt och grönt.

Södra kajen är första delen i projektet Södra Värtan och startade i november 2016. Detta är ett förberedande projekt för framtida bostadsbyggnation i området och omfattar i huvudsak schakt- och fyllnadsarbeten, spont- och pålningsarbeten, stenarbeten, ledningsarbeten och markrening från tidigare verksamheter.

ACO Nordic samarbetar med Stockholm Hamnar och levererar en systemlösning som effektivt behandlar oljehaltigt spill- och dagvatten. Markförlagd ACO Oleosmart innebär minimal drift- och underhållskostnad. Med ACO Qmax kan man klara avvattning av mycket stora uppsamlingsytor och hög belastning. På Södra kajen ligger totalt 188 m av denna ränna.

  

Information:

Projekt: Södra kajen i Södra Värtan
Plats: Stockholm
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Byggherre: Stockholms Hamnar
Entreprenör: YIT/Lemminkäinen
Konsult: VA-Konsulterna

Våra produkter:
ACO Qmax 350: 188 m
ACO Q-Slot kantprofil: 188 m
ACO Oleosmart NS 10 bypass 
ACO Sludgetrap 2500
ACO Stormpass CM-10/100

Status: pågående
 

 

Picture gallery