Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Spårvagnsdepå på Lidingö

Klassisk stil i modern tappning
Agadepån är namnet på den nya spårvagnsdepå som byggs på Lidingö. Platsen är den samma som för den tidigare depån för Lidingöbanan. Den nya ska ge plats åt 30 spårvagnar och användas för bland annat Spårväg City och Lidingöbanan. Spårvagnshallen kommer även rymma bland annat tvätthall, verkstadshall och trafikledningscentral.

Anläggningen har inspirerats av utseendet från gamla spårvagnshallar med sina valvformade tak. Stilen är klassisk och materialen moderna. Genomförandet har utförts med stor skicklighet. I omedelbar närhet till hallarnas ingångar ligger specialanpassade avvattningsrännor som på ett effektivt sätt samlar upp dagvatten. ACO Tramdrain är ett modulsystem som är framtaget för spårvagnstrafik. Vår leverans innehåller även en lösning för uppsamling av spillvatten från tvättanläggning.

 Information:

Projekt: Spårvagnsdepå
Plats: Lidingö
Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggherre: SL, Storstockholms Lokaltrafik
Entreprenör: Svedab
Konsult: SL

Våra produkter:
ACO TramDrain RD 150: 40 m
ACO Waste Jet S 1480

Status: pågående
 

 

Picture gallery