Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Stockholm Norvik Hamn, Nynäshamn

 

Hållbar hamnlösning för stora fartyg
På 410 000 kvm exploaterbar yta på Norvikudden utanför Nynäshamn utvecklar Stockholms Hamnar en ny hamn för att klara de ökade transportvolymerna. Orsaken till dessa är den kraftiga tillväxten i huvudsstadsregionen och det faktum att allt större fartyg vill lägga till i hamnen.

Det är viktigt att hamnprojektet är hållbart, miljövänligt och har direkt anslutning till andra transportlösningar. Stockholm Norvik Hamn ska bli ett logistiknav för all tåg- och containertransport i regionen och är det största projekt som ACO Nordic någonsin varit involverad i. Detta har varit ett samarbete med ACO i Sverige, Tábor och Bürstadt.

– Vi vann projektet på grund av den reningsteknik vi kunde erbjuda med ACO Oleosmart, säger regionansvarig säljare Johan Aldenteg.

Projektet som ska stå klart oktober 2020. ACO levererar ett brett utbud av produkter – 6 st ACO Oleopator NS 100, 2 st ACO Oleosmart NS 90, 2 st Oleosmart NS 20, 1 st ACO Oleopass NS 20, 9 st ACO Sludgetrap C, 8 st ACO Stormpass NS 100, ACO Flowswitch och 4240 m ACO Q-max i storlekarna 350, 550, 700 och 900. 


Information:

Projekt: Stockholm Norvik Hamn
Plats: Norvikudden, Nynäshamn
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Byggherre: Stockholms Hamnar
Entreprenör: JM Entreprenad
Konsult: Ramböll

Våra produkter:
ACO Oleopator NS 100: 6 st
ACO Oleosmart NS 90: 2 st
ACO Oleosmart NS 20: 2 st
ACO Oleopass NS 20
ACO Stormpass CM NS 100: 8 st
ACO Sludgetrap C 8000l: 8 st
ACO Sludgetrap C 5000l: 1 st
ACO Flowswitch
ACO Qmax 350, 550, 700, 900: 4.240 m

Status: pågående


 

Picture gallery