Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rutgaller


Produktinformation

  • Certifierad enligt EN 1433
  • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
  • Halksäker lösning finns
  • Finns för belastningsklasser A 15 eller C 250
  • Hygiendesign ej tillämpad för denna produkt

klass: A 15

Grating dimensionsMaterialArt.

nr
Längd
[mm]
3751.4301414132
1.4404414182
5001.430121720
1.440421725
10001.430121620
1.440421625
3751.4301414130
1.4404414180
5001.430121710
1.440421715
10001.430121610
1.440421615

klass: C 250

Grating dimensionsMaterialArt.

nr
Längd
[mm]
3751.4301414133
1.4404414183
5001.430121920
1.440421925
10001.430121820
1.440421825
3751.4301414131
1.4404414181
5001.430121910
1.440421915
10001.430121810
1.440421815
Grating dimensionsklassMaterialArt.

nr
Längd
375 mmA 151.4301414132
375 mmA 151.4404414182
375 mmC 2501.4301414133
375 mmC 2501.4404414183
500 mmA 151.430121720
500 mmA 151.440421725
500 mmC 2501.430121920
500 mmC 2501.440421925
1000 mmA 151.430121620
1000 mmA 151.440421625
1000 mmC 2501.430121820
1000 mmC 2501.440421825
375 mmA 151.4301414130
375 mmA 151.4404414180
375 mmC 2501.4301414131
375 mmC 2501.4404414181
500 mmA 151.430121710
500 mmA 151.440421715
500 mmC 2501.430121910
500 mmC 2501.440421915
1000 mmA 151.430121610
1000 mmA 151.440421615
1000 mmC 2501.430121810
1000 mmC 2501.440421815