Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Galler och betäckning

Det finns ett antal galler- och betäckningstyper beroende på tillämpning och belastningsklass. För tillämpningar med höga hygienkrav bör man välja steggaller eller gjutgaller.


ACO hygiengjutgaller

 • Hygienisk design
 • Finns i 1.4301 (304) kvalitet av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns (R13)
 • Finns för belastningsklass M 125

Steggaller

 • Hygienisk design
 • Halksäker lösning finns (R11)

Spaltbetäckning

 • Hygienisk design
 • Halksäker lösning finns

Rutgaller

 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns (R11)
 • Finns för belastningsklass L 15

Quadratogaller

 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15

Heelsafe

 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15

Multispaltgaller 5

 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15