Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ränna med fall


Produktinformation

 • Certifierad enligt EN 1253-1 och EN 1433
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
  • Ståltjocklek min. 1.5 mm
  • Helsvetsade hygienska fogar
  • Fullt betad och passiverad
  • Kantfyllning
 • V-profilbotten för förbättrad flödeseffektivitet vid låga flödeshastigheter och för bättre självrengöringseffekt
  • Utloppsdiametrar 110, 125 och 142 mm
 • Justerbar nivelleringsfot EasyFix
 • Ankare för förankring i betong
 • Stort utbud av galler för belastningsklass A 15, B 125 eller C 250 (EN 1433) inkl. halkbeständig lösning
 • Slamkorg och luktspärr (FAT) tillgänglig som tillbehör
 • Fullt betad och passiverad
 • Enkel och säker teleskopanslutning med golvbrunnen
 • Tillskurna enheter finns, vilket minimerar arbetet på plats
 • Stort utbud av galler för belastningsklass upp till C250 (EN1433)
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LHH2
[mm][mm][mm]
50055601.4301401855
1.4404401856
100060701.4301401871
1.4404401872
70801.4301402464
1.4404402465
80901.4301402466
1.4404402467
901001.4301402468
1.4404402469
1001101.4301402470
1.4404402471
200060701.4301401887
1.4404401888
70801.4301402472
1.4404402473
80901.4301402474
1.4404402475
901001.4301402476
1.4404402477
1001101.4301402478
1.4404402479
1101201.4301402480
1.4404402481
300060801.4301402482
1.4404402483
801001.4301402484
1.4404402485
1001201.4301402486
1.4404402487
1201401.4301402488
1.4404402489
6000601001.4301408827
1.4404408829
1001401.4301408828
1.4404408830
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LHH2
500 mm55 mm60 mm1.4301401855
500 mm55 mm60 mm1.4404401856
1000 mm60 mm70 mm1.4301401871
1000 mm60 mm70 mm1.4404401872
1000 mm70 mm80 mm1.4301402464
1000 mm70 mm80 mm1.4404402465
1000 mm80 mm90 mm1.4301402466
1000 mm80 mm90 mm1.4404402467
1000 mm90 mm100 mm1.4301402468
1000 mm90 mm100 mm1.4404402469
1000 mm100 mm110 mm1.4301402470
1000 mm100 mm110 mm1.4404402471
2000 mm60 mm70 mm1.4301401887
2000 mm60 mm70 mm1.4404401888
2000 mm70 mm80 mm1.4301402472
2000 mm70 mm80 mm1.4404402473
2000 mm80 mm90 mm1.4301402474
2000 mm80 mm90 mm1.4404402475
2000 mm90 mm100 mm1.4301402476
2000 mm90 mm100 mm1.4404402477
2000 mm100 mm110 mm1.4301402478
2000 mm100 mm110 mm1.4404402479
2000 mm110 mm120 mm1.4301402480
2000 mm110 mm120 mm1.4404402481
3000 mm60 mm80 mm1.4301402482
3000 mm60 mm80 mm1.4404402483
3000 mm80 mm100 mm1.4301402484
3000 mm80 mm100 mm1.4404402485
3000 mm100 mm120 mm1.4301402486
3000 mm100 mm120 mm1.4404402487
3000 mm120 mm140 mm1.4301402488
3000 mm120 mm140 mm1.4404402489
6000 mm60 mm100 mm1.4301408827
6000 mm60 mm100 mm1.4404408829
6000 mm100 mm140 mm1.4301408828
6000 mm100 mm140 mm1.4404408830

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4301 (304)

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4404 (316L)