Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Galler och betäckning

Det finns ett antal galler- och betäckningstyper beroende på tillämpning och belastningsklass. För tillämpningar med höga hygienkrav bör man välja steggaller eller gjutgaller.