Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ränna med fall


Produktinformation

 • Certifierad enligt EN 1253-1 och EN 1433
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
  • Ståltjocklek min. 1.5 mm
  • Helsvetsade hygienska fogar
  • Fullt betad och passiverad
  • Kantfyllning
 • V-profilbotten för förbättrad flödeseffektivitet vid låga flödeshastigheter och för bättre självrengöringseffekt
 • Justerbar nivelleringsfot EasyFix
 • Ankare för förankring i betong
 • Stort utbud av galler för belastningsklass L 15, R 50, M 125 eller N 250 (EN 1253-1) inkl. halkbeständig lösning
 • Slamkorg finns tillgänglig som tillbehör
  • ACO skyddsbetäckning finns
 • Hygiendesign ej tillämpad för denna produkt.
 • Inverterad rännlutning ger bättre flödeshastigheter
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Fullt betad och passiverad
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LHH2
[mm][mm][mm]
50070751.430192303
1.440492353
75801.430192304
1.440492354
100070751.430192308
1.440492358
75801.430192309
1.440492359
200070801.430192313
1.440492363
80901.430192314
1.440492364
901001.430192315
1.440492365
300070801.430192319
1.440492369
80901.430192320
1.440492370
901001.430192321
1.440492371
1001101.430192322
1.440492372
1101201.430192323
1.440492373
600070901.4301409014
1.4404409015
901101.4301409016
1.4404409017
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LHH2
500 mm70 mm75 mm1.430192303
500 mm70 mm75 mm1.440492353
500 mm75 mm80 mm1.430192304
500 mm75 mm80 mm1.440492354
1000 mm70 mm75 mm1.430192308
1000 mm70 mm75 mm1.440492358
1000 mm75 mm80 mm1.430192309
1000 mm75 mm80 mm1.440492359
2000 mm70 mm80 mm1.430192313
2000 mm70 mm80 mm1.440492363
2000 mm80 mm90 mm1.430192314
2000 mm80 mm90 mm1.440492364
2000 mm90 mm100 mm1.430192315
2000 mm90 mm100 mm1.440492365
3000 mm70 mm80 mm1.430192319
3000 mm70 mm80 mm1.440492369
3000 mm80 mm90 mm1.430192320
3000 mm80 mm90 mm1.440492370
3000 mm90 mm100 mm1.430192321
3000 mm90 mm100 mm1.440492371
3000 mm100 mm110 mm1.430192322
3000 mm100 mm110 mm1.440492372
3000 mm110 mm120 mm1.430192323
3000 mm110 mm120 mm1.440492373
6000 mm70 mm90 mm1.4301409014
6000 mm70 mm90 mm1.4404409015
6000 mm90 mm110 mm1.4301409016
6000 mm90 mm110 mm1.4404409017

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4301 (304)

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4404 (316L)