Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ränna utan fall


Produktinformation

 • Certifierad enligt EN 1253-1 och EN 1433
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
  • Ståltjocklek min. 1.5 mm
  • Helsvetsade hygienska fogar
  • Fullt betad och passiverad
  • Kantfyllning
 • V-profilbotten för förbättrad flödeseffektivitet vid låga flödeshastigheter och för bättre självrengöringseffekt
 • Justerbar nivelleringsfot EasyFix
 • Ankare för förankring i betong
 • Stort utbud av galler för belastningsklass L 15, R 50, M 125 eller N 250 (EN 1253-1) inkl. halkbeständig lösning
 • Slamkorg finns tillgänglig som tillbehör
  • ACO skyddsbetäckning finns
 • Hygiendesign ej tillämpad för denna produkt.
 • Inverterad rännlutning ger bättre flödeshastigheter
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Fullt betad och passiverad
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LH
[mm][mm]
500701.430192300
1.440492350
901.430192301
1.440492351
1201.430192302
1.440492352
1000701.430192305
1.440492355
901.430192306
1.440492356
1201.430192307
1.440492357
2000701.430192310
1.440492360
901.430192311
1.440492361
1201.430192312
1.440492362
3000701.430192316
1.440492366
901.430192317
1.440492367
1201.430192318
1.440492368
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
LH
500 mm70 mm1.430192300
500 mm70 mm1.440492350
500 mm90 mm1.430192301
500 mm90 mm1.440492351
500 mm120 mm1.430192302
500 mm120 mm1.440492352
1000 mm70 mm1.430192305
1000 mm70 mm1.440492355
1000 mm90 mm1.430192306
1000 mm90 mm1.440492356
1000 mm120 mm1.430192307
1000 mm120 mm1.440492357
2000 mm70 mm1.430192310
2000 mm70 mm1.440492360
2000 mm90 mm1.430192311
2000 mm90 mm1.440492361
2000 mm120 mm1.430192312
2000 mm120 mm1.440492362
3000 mm70 mm1.430192316
3000 mm70 mm1.440492366
3000 mm90 mm1.430192317
3000 mm90 mm1.440492367
3000 mm120 mm1.430192318
3000 mm120 mm1.440492368

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Description

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4301 (304)

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Description

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4404 (316L)