Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tät gavel


Produktinformation

 • Certifierad enligt EN 1253-1 och EN 1433
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
  • Ståltjocklek min. 1.5 mm
  • Helsvetsade hygienska fogar
  • Fullt betad och passiverad
  • Kantfyllning
 • V-profilbotten för förbättrad flödeseffektivitet vid låga flödeshastigheter och för bättre självrengöringseffekt
 • Justerbar nivelleringsfot EasyFix
 • Ankare för förankring i betong
 • Stort utbud av galler för belastningsklass L 15, R 50, M 125 eller N 250 (EN 1253-1) inkl. halkbeständig lösning
 • Slamkorg finns tillgänglig som tillbehör
  • ACO skyddsbetäckning finns
 • Hygiendesign ej tillämpad för denna produkt.
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Fullt betad och passiverad
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
H
[mm]
701.430192324
1.440492374
751.430192325
1.440492375
801.430192326
1.440492376
901.430192327
1.440492377
1001.430192328
1.440492378
1101.430192329
1.440492379
1201.430192330
1.440492380
Channel dimensionsMaterialArt.

nr
H
70 mm1.430192324
70 mm1.440492374
75 mm1.430192325
75 mm1.440492375
80 mm1.430192326
80 mm1.440492376
90 mm1.430192327
90 mm1.440492377
100 mm1.430192328
100 mm1.440492378
110 mm1.430192329
110 mm1.440492379
120 mm1.430192330
120 mm1.440492380

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4301 (304)

Vattenlås

Suitable for
 • ACO spaltränna 20
 • ACO modulboxränna 125
 • ACO modulboxränna 200
 • ACO modulspaltränna 20
Beskrivning

Rostfritt stål

 • Vattentätning 50 mm
 • Materialklass 1.4404 (316L)