Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Oljeavskiljare

Flervånings P-hus, bensinstationer, biltvättar eller fordonsverkstäder: där det finns risk för att mineraliska lätta vätskor kommer ut i avloppsnätet, t.ex. Bensin, bensen, smörjmedel eller oljor, måste avloppsvattnet förbehandlas. Det förhindrar föroreningar från att kontaminera dricks- eller grundvattnet. En oljeavskiljare utnyttjar skillnaden i densitet hos bensin och vatten för att åstadkomma detta. Den lätta vätskan samlas upp och töms regelbundet av återvinningsföretag. Än bättre behandling erhålls med hjälp av ett koalescenselement, som används av ACO i dess enheter. Lättvätskeavskiljare finns tillgängliga för installation i marken och för fristående bruk.

Oljeavskiljare

Footer

Om ACO

Vet du når ACO kom til Norge? Vil du jobbe med oss og arbeide med dreneringsløsninger for morgendagens miljøutfordringer? Kontakt oss.

Distribusjon

ACO Nordic tilbyr systemløsninger for mange forskjellige områder for hele Norge. Er du entreprenør eller grossist gå til Distribusjon og se hvor du kan kjøpe våre produkter.

Sociala kanaler

TOP